Manuputty.com

     

    Mijn directe familie in Nederland zijn nazaten van Janus Manuputty & Non Tentua, en van Minggus Manuputty & Trees Rep.

     Corine en John: Samen op de schaatsen januari 2009

     Rianne: Afstuderen batchelor docent maatschappijleer.

    Helaas is Rianne na een kort ziekbed op 8 september 2018 overleden!